Redakcja bluecactus.pl

Jak zwiększyć wartość firmy w oczach inwestorów?

Jak zwiększyć wartość firmy w oczach inwestorów?

Biznes można prowadzić na wiele różnych sposobów. Każdy z nich jest dobry, o ile tylko prowadzi do osiągnięcia zakładanych…

Geneza i zarys historyczny venture capital

Geneza i zarys historyczny venture capital

Venture capital przez wielu określane mianem „kapitału podwyższonego ryzyka” w rzeczywistości oznacza partnera

Praca za granicą bez znajomości języka?

Praca za granicą bez znajomości języka?

Wiele Polaków wyjeżdża za granicę w poszukiwaniu pracy. Jak znaleźć pracę bez znajomości języka obcego?

Charakterystyka środków trwałych

Charakterystyka środków trwałych

Zgodnie z ustawą o rachunkowości za środki trwałe uznaje się „rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi…

Postępująca globalizacja i jej skutki na świecie

Postępująca globalizacja i jej skutki na świecie

Globalizacja to postępujące zjawisko, spowodowane rewolucyjnymi zmianami technicznymi, politycznymi oraz ekonomicznymi…

Zadaniowy czas pracy – najważniejsze zasady i przepisy

Zadaniowy czas pracy – najważniejsze zasady i przepisy

Jeżeli wiadomo, że pracownik nie wykona powierzonych zadań w ramach podstawowych norm czasu pracy…

Nowe wyzwanie. Zrozumieć technologię blockchain.

Nowe wyzwanie. Zrozumieć technologię blockchain.

Nasze życie od kilku dziesięcioleci przenosi się w inną przestrzeń. Ramy nowej dziedziny są niematerialne. Zwirtualizowany świat może jedynie oddać niełatwa do przyswojenia cyfrowa mapa świata. Trudności w akceptacji stanu rzeczy leżą po części w nas samych, a częściowo wywołane są bodźcami zewnętrznymi. Internalizacja przyczyn wynika z ograniczeń ludzkiego ciała i umysłu. Wpływa na nią…

Czym zajmuje się biotechnologia?

Czym zajmuje się biotechnologia?

Biotechnologia jest dziedziną nauki, która zajmuje się wykorzystywaniem różnych organizmów w celach naukowych….

Czy książki papierowe mają jeszcze swoje miejsce?

Czy książki papierowe mają jeszcze swoje miejsce?

Współcześnie coraz częściej mówi się, że czytelnictwo upada. Statystyki pokazują jasno – coraz mniej Polaków czyta…

Logistyka – dla kogo kierunek studiów?

Logistyka – dla kogo kierunek studiów?

Logistyka jest w ostatnim czasie jednym z najpopularniejszych kierunków studiów wybieranych przez studentów myślących