Postępująca globalizacja i jej skutki na świecie

Globalizacja

Globalizacja to postępujące zjawisko, spowodowane rewolucyjnymi zmianami technicznymi, politycznymi oraz ekonomicznymi. I jak wszystko na tym świecie – ma swoje pozytywne, ale też negatywne strony. Zacznijmy od tych pierwszych.

Wolność strategicznych przepływów

Usunięcie barier między rynkami poszczególnych państw powoduje wzrost efektywności gospodarki światowej i spadek cen. Swobodny transfer nowoczesnej technologi przyśpiesza rozwój i wymusza podwyższanie poziomu wykształcenia. Światowa opinia publiczna potępia przejawy łamania praw człowieka i utrudnia funkcjonowanie reżimom dyktatorskim. Nowe, przyjazne środowisku i energooszczędne technologie starają się wywierać coraz mniejszy wpływ na ekosystem. Korzyści płynących z globalizacji jest mnóstwo, niemniej jednak jest zagrożeń.

Skutki globalizacji

Dzięki globalizacji wzrasta znaczenie wpływów ponadnarodowych korporacji i instytucji, których nikt nie kontroluje. Rosną też napięcia między obszarami ubóstwa i bogactwa, powszechne są problemy związane z emigracją, zorganizowaną przestępczością i korupcją na wielką skalę. Kultura wysoka, tradycja narodowa czy etniczna mogą być wypierane przez kulturę masową. I wreszcie: człowiek zaczyna gubić się w chaotycznym natłoku informacji.

W ciekawy sposób podsumował to Stanisław Lem: „tak zatem cold war zastępować zaczyna information war. Być może coraz trudniejsze stanie się rozróżnienia ziarna od plew, prawdy od kłamstwa, dobrych autentycznie wzbogacających wiedzę od falsyfikatów, a przede wszystkim odsiewanie informacyjnego śmiecia”. Trudno się z tym nie zgodzić. Codziennie jesteśmy zasypywani tysiącami wiadomości. Świat przeobraża się w „globalną wioskę”, w której – tak jakby w ramach przeciwwagi – nowego znaczenia nabiera określenie „nasza mała ojczyzna”.

Poprzedni wpis
Następny wpis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *