Regulamin świadczenia usług portalu BlueCactus.pl

I: Podstawowe dane rejestrowe portalu:

Właścicielem i administratorem portalu internetowego www.bluecactus.pl (dalej: Portal) jest Jakub Sergiel, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jakub Sergiel Doradztwo Biznesowe, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 69, 58-150 Strzegom (dalej: „JSDB”). Działalność wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiada nr NIP: PL8842717062 oraz REGON: 363067230.

Regulamin określa zasady funkcjonowania Portalu, w tym zasady zamawiania i realizacji usług po przez sklep internetowy (dalej: „sklep”) (https://bluecactus.pl/sklep) w formie różnego rodzaju usług marketingowych, usług doradczych, czy usługi cesji domen internetowych znajdujących się w bazie sklepu BlueCactus.pl

Przeglądanie zawartości portalu BlueCactus.pl, jest bezpłatne, nie wymaga rejestracji. Każdy użytkownik serwisu, przed rozpoczęciem korzystania, powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem świadczenia usług.

II. Definicje

III. Zasady zamawiania usług w sklepie BlueCactus.pl

 

IV. Płatności w sklepie internetowym BlueCactus.pl

V. Wymagania techniczne dla korzystania z Portalu BlueCactus.pl

  1. Korzystanie z portalu wymaga:

VI. Postanowienia końcowe:

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem Portalu.