Warunki uzyskania premii termomodernizacyjnej

Premia termomodernizacyjna to bardzo atrakcyjny sposób na znalezienie środków do optymalizacji kosztów i sposobu pozyskiwania energii. Aby ją uzyskać trzeba jednak spełnić określone warunki. Przede wszystkim konieczny będzie audyt energetyczny do ulgi termomodernizacyjnej. Jest to najlepsza droga do uzyskania całościowego zestawu informacji odnośnie sytuacji energetycznej budynku.

Warunki uzyskania premii termomodernizacyjnej

Przed przystąpieniem do ubiegania się o przyznanie premii termomodernizacyjnej musimy sprawdzić, czy kwalifikujemy się do jej uzyskania. Z premii termomodernizacyjnej mogą skorzystać właściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego. O wsparcie mogą ubiegać się również gminy i wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem gminy.

Kiedy już upewnimy się odnośnie tego, czy możemy ubiegać się dofinansowanie, czeka nas szereg formalności. Po pierwsze, aby uzyskać premię zapotrzebowanie na energię musi zmaleć o co najmniej 10% w przypadku modernizacji tylko systemu grzewczego i 25% w pozostałych przypadkach tj. gdzie prace obejmowały także poprawę efektywności termicznej budynku. To właśnie w celu potwierdzenia tych oszczędności konieczne przeprowadzany jest audyt energetyczny do ulgi termomodernizacyjnej.

Kolejnym krokiem będzie załatwienie formalności z bankiem. Warunkiem uzyskania premii jest zaciągnięcie na przedsięwzięcie kredytu w banku współpracującym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, którego kwota stanowi co najmniej 50% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Premia jest dla nas dostępna jedynie w formie spłaty połowy wziętego kredytu.

Premia termomodernizacyjna –  jak złożyć wniosek?

Formalności związane z uzyskaniem premii termoizolacyjnej z początku mogą się wydawać dość skomplikowane. Jednak warto podjąć się tego zadania i w razie ewentualnej potrzeby skorzystać z pomocy doradcy. Strach przed dużą ilością nakładu pracy jest pozorny, a oszczędności, jakie poniesiemy z tytułu przyznania nam premii są zdecydowanie opłacalne. Jeśli chcemy ubiegać się i premię termomodernizacyjną, wniosek o kredyt powinniśmy złożyć w banku współpracującym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Do wniosku o kredyt należy dołączyć:

  • odpowiedni dla danego banku wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej,
  • oryginał audytu energetycznego.

Jak więc widać lista wymaganych dokumentów wcale nie jest przerażająca.  Wykonanie audytu energetycznego najlepiej będzie zlecić doświadczonej firmie. Dzięki temu zyskamy pewność, że wszystko odbywa się zgodnie z zasadami i nie będzie wymagało późniejszych korekt i poprawek. Lepiej nie szukać na tym etapie oszczędności na siłę. Źle wykonany audyt przyniesie więcej szkody niż pożytku.

Poprzedni wpis
Następny wpis