Jak polubownie odzyskać należności?

Windykacja należności


Windykacja należności nie musi wyłącznie efektem wyroku sądu i związanych z nim działań komornika. Windykacja polubowna ma miejsce, zanim zostanie złożony do sądu wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego względem dłużnika.

Windykacja polubowna – pierwszy krok na drodze odzyskiwania należności

Odzyskiwaniem należności na drodze polubownej zajmują się firmy windykacyjne. Ich zadaniem jest zmotywowanie dłużnika do dobrowolnej spłaty długu lub, jeśli nie ma ku temu możliwości w obecnej sytuacji finansowej, nakłonienie do negocjacji i zawarcia ugody, w której zostaną określony m.in. odroczone terminy płatności czy rozkład należności na raty.

Zaletą tej formy odzyskiwania należności są zdecydowanie niższe koszty niż ma to miejsce, gdy sprawa zostanie przejęta przez komornika, jako efekt decyzji sądu. Ponadto rozwiązanie sporu w drodze negocjacji pozwala na zachowanie poprawnych relacji, a to zaś w dalszej perspektywie umożliwia nawiązanie ponownej współpracy.

Windykacja polubowna należności – podstawowe instrumenty działania

Podstawowymi instrumentami windykacji polubownej są:
– nawiązanie kontaktu z wierzycielem (osobiście, telefonicznie, elektronicznie),
– przesyłanie wezwań do zapłaty,
– przekazanie informacji o wystawieniu należności na giełdzie długów,
– poinformowanie o kolejnych etapach egzekwowania należności (wniosek do sądu),
– podejmowanie prób negocjacji warunków spłaty należności.

Poprzedni wpis
Następny wpis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *