Graficzny harmonogram do zarządzania projektami

Wykres Gantta to rodzaj swoistego narzędzia, które wykorzystywane jest w różnych programach służących lepszemu zagospodarowaniu czasu i rozdzieleniu konkretnych, nawet niewielkich działań pomiędzy poszczególnych członków zespołu. Dzięki temu praca jest bardziej zorganizowana, a każdy w pracy dokładnie wie, jakim obszarem i jakimi zadaniami powinien się zająć w danym momencie.

Jak zorganizować czas pracy, aby maksymalnie go wykorzystać?

Sprawne funkcjonowanie w organizacji to przede wszystkim kwestia dobrego wykorzystania czasu, zaplanowania kolejnych kroków i sumienne ich wykonywanie. Dzięki temu same efekty końcowe będą łatwiej osiągalne, a ich jakość również może okazać się bardzo wysoka. Dlatego też zarządzanie poszczególnymi projektami w organizacji, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z większymi czy mniejszymi zespołami – sprawne ich funkcjonowanie zależy od kilku podstawowych kwestii. Przede wszystkim dobór odpowiednich osób w zespole.

Warto zwrócić uwagę na to, że jeśli chodzi o działania kolektywne i osiąganie wymiernych efektów wspólnymi siłami, konieczny jest taki dobór osób, który będzie pozwalał na sumienną i regularną pracę. Oczywiście możemy zgromadzić w zespołach indywidua, jednostki wybitne, ale w perspektywie pracy zespołowej może okazać się to bardzo kiepskim pomysłem.

Narzędzia do organizowania zadań członków zespołu

Praca zespołowa – pomimo że każdy wykonuje swoje własne zadania to jednak w dużej mierze skupia się na kooperacji. Dlatego też pierwszym istotnym elementem jest taki dobór współpracowników, dzięki którym każdy będzie realizował swoje zadania na rzecz sukcesu grupowego, a nie jedynie partykularnej chęci sprawdzenia siebie.

Kolejnym elementem jest konieczność posiadania skutecznych narzędzi, za pomocą których można koordynować pracę, delegować konkretne zadania oraz śledzić postępy w tej materii. Takim narzędziem właśnie jest wykres Gantta. Jest to sposób, aby graficznie móc planować, koordynować i kontrolować pełen zakres działań. Tego rodzaju narzędzie jest szczególnie skuteczne, gdy mamy do czynienia ze złożoną strukturą grupową, czasem wielozespołową.

Graficzny harmonogram to popularne i skuteczne narzędzie

Graficzny harmonogram do zarządzania projektami po raz pierwszy został zastosowany ponad sto lat temu  do tej pory wykorzystuje się go w licznych programach służących do organizacji pracy i podziału poszczególnych zadań na konkretne osoby. Co jest niesamowicie istotne, przy wykorzystaniu wykresu Gantta, za pomocą tego narzędzia możemy nie tylko oznaczać konkretne zadania przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy. Ale istotne jest to, że dzięki wykresowy Gantta możemy oznaczać zmiany podczas samego procesu.

Aby móc poprawnie skonstruować wykres Gantta, na początku konieczne jest wyznaczenie konkretnych celów oraz czasu, jaki będzie przeznaczony na realizację tych właśnie celów. Dzięki temu można będzie skutecznie i sukcesywnie wykonywać kolejne czynności, a sami członkowie zespołu nie będą sobie wchodzić w kompetencje, widząc, na jakich konkretnie polach działają ich koledzy.

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: https://leadership-center.pl/blog/diagramy-gantta-slowniczek/

Poprzedni wpis
Następny wpis