zwierzoland.pl

zwierzoland.pl

250,00 

Kategoria:

Opis

Kupuj?c domen? od naszej firmy, po zrealizowaniu zam?wienia otrzymuj? Pa?stwo kod AuthInfo dla wybranej nazwy domeny pl. Kod AuthInfo umo?liwa transfer domeny na Pa?stwa konto do dowolnego rejestratora domen lub wybranej firmy hostingowej. Przeniesienie praw abonenta domeny .pl, nast?puj? w momencie zainicjowania przez Pa?stwa transferu, podaj?c u wybranego rejestratora nazw? domeny i kod otrzymany od naszej firmy.